บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด
โทร 095 962 8948
  • th

แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง / เกียง


แปรงทาสี / ลูกกลิ้ง / เกียง

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี THT85931

Total อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ( Roller Accessories ) No.THT85931 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 18 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84152

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84152 ขนาด 1.5 นิ้ว / 38 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84042

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84042 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84032

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84032 ขนาด 3 นิ้ว / 75 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84012

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84012 ขนาด 1 นิ้ว / 25 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84022

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84022 ขนาด 2 นิ้ว / 50 mm

สอบถาม
แปรงทาสี ด้ามไม้ THT84252

Total แปรงทาสี ด้ามไม้ ( Paint Brush ) No.THT84252 ขนาด 2.5 นิ้ว / 63 mm

สอบถาม
แปรงทาสีน้ำอังกฤษ THT84100304

Total แปรงทาสีน้ำอังกฤษ ( Paint Brush ) No.THT84100304 ขนาด 4 นิ้ว / 30x100 mm

สอบถาม
แปรงทาสีน้ำอังกฤษ THT84120304

Total แปรงทาสีน้ำอังกฤษ ( Paint Brush ) No.THT84120304 ขนาด 5 นิ้ว / 30x120 mm

สอบถาม
แปรงทาสีด้ามยาง THT84016

Total แปรงทาสีด้ามยาง TPR ( Paint Brush ) No.THT84016 ขนาด 1 นิ้ว / 25 mm

สอบถาม
แปรงทาสีด้ามยาง THT84016

Total แปรงทาสีด้ามยาง TPR ( Paint Brush ) No.THT84016 ขนาด 1 นิ้ว / 25 mm

สอบถาม
แปรงทาสีด้ามยาง THT84026

Total แปรงทาสีด้ามยาง TPR ( Paint Brush ) No.THT84026 ขนาด 2 นิ้ว / 50 mm

สอบถาม
แปรงทาสีด้ามยาง THT84036

Total แปรงทาสีด้ามยาง TPR ( Paint Brush ) No.THT84036 ขนาด 3 นิ้ว / 75 mm

สอบถาม
แปรงทาสีด้ามยาง THT84046

Total แปรงทาสีด้ามยาง TPR ( Paint Brush ) No.THT84046 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว THT8592

Total ลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT8592 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 12 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว THT8593

Total ลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT8593 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 18 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งฟองน้ำ 9 นิ้ว THT8594

Total ลูกกลิ้งฟองน้ำ 9 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT8594 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 7 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว THT85101

Total ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT85101 ขนาด 10 นิ้ว / 255 mm ขนหนา 22 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งทาสีก้านยาว 4 นิ้ว THT8541

Total ลูกกลิ้งทาสีก้านยาว 4 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT8541 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm ขนหนา 12 mm

สอบถาม
ลูกกลิ้งทาสีก้านยาว 4 นิ้ว THT8542

Total ลูกกลิ้งทาสีก้านยาว 4 นิ้ว ( Paint Roller ) No.THT8542 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm

สอบถาม
ชุดลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว THT81121001

Total ชุดลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว ( Paint Roller Set ) No.THT81121001 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm เส้นใยยาว 12 mm

สอบถาม
ชุดลูกกลิ้งทาสีพร้อมถาด THT812303

Total ชุดลูกกลิ้งทาสีพร้อมถาด ( Paint Roller With Tray ) No.THT812303 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 mm

สอบถาม
ชุดลูกกลิ้งทาสีพร้อมถาด THT81122301

Total ชุดลูกกลิ้งทาสีพร้อมถาด ( Paint Roller With Tray ) No.THT81122301 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 mm

สอบถาม
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี THT85411

Total อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ( Roller Accessories ) No.THT85411 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm ความหนาของเส้นใย 12 mm

สอบถาม
อะไหล่ลูกกลิ้งฟองน้ำ THT85421

Total อะไหล่ลูกกลิ้งฟองน้ำ ( Roller Accessories ) No.THT85421 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm

สอบถาม
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี THT85941

Total อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ( Roller Accessories ) No.THT85941 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 7 mm

สอบถาม
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี THT85921

Total อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ( Roller Accessories ) No.THT85921 ขนาด 9 นิ้ว / 230 mm ขนหนา 12 mm

สอบถาม
อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี THT851011

Total อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ( Roller Accessories ) No.THT851011 ขนาด 10 นิ้ว / 255 mm ขนหนา 22 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 mm

สอบถาม
เกียงแหลมก่ออิฐ THT8261

Total เกียงแหลมก่ออิฐ ( Trowel ) No.THT8261 ขนาด 6 นิ้ว / 160 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 mm

สอบถาม
เกียงแหลมก่ออิฐ THT8271

Total เกียงแหลมก่ออิฐ ( Trowel ) No.THT8271 ขนาด 7 นิ้ว / 180 mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 mm

สอบถาม
เกียงสี่เหลี่ยมขัดมัน THT81286

Total เกียงสี่เหลี่ยมขัดมัน ( Trowel ) No.THT81286 ขนาด 280x130 mm

สอบถาม
เกียงหวีปูกระเบื้อง THTT81286

Total เกียงหวีปูกระเบื้อง ( Trowel ) No.THTT81286 ขนาด 280x130 mm ขนาดฟัน 10 x 10 mm

สอบถาม
เกียงโป้วสีด้ามยาง THT83606

Total เกียงโป้วสีด้ามยาง ( Scraper ) No.THT83606 ขนาด 2 นิ้ว / 60 mm

สอบถาม
เกียงโป้วสีด้ามยาง THT83806

Total เกียงโป้วสีด้ามยาง ( Scraper ) No.THT83806 ขนาด 3 นิ้ว / 80 mm

สอบถาม
เกียงโป้วสีด้ามยาง THT831006

Total เกียงโป้วสีด้ามยาง ( Scraper ) No.THT831006 ขนาด 4 นิ้ว / 100 mm

สอบถาม
เกียงโป้วสีด้ามยาง THT831256

Total เกียงโป้วสีด้ามยาง ( Scraper ) No.THT831256 ขนาด 5 นิ้ว / 125 mm

สอบถาม
เกียงโป้วสีด้ามยาง THT831506

Total เกียงโป้วสีด้ามยาง ( Scraper ) No.THT831506 ขนาด 6 นิ้ว / 150 mm

สอบถาม