บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด
โทร 095 962 8948
  • th

ดอกสว่าน/โฮลซอ


ดอกสว่าน/โฮลซอ

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 5 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310501 ขนาด 5 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 5 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310502 ขนาด 5 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 6 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310601 ขนาด 6 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 6 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310602 ขนาด 6 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 6 5 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310651 ขนาด 6.5 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 6 5 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310652 ขนาด 6.5 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 7 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310701 ขนาด 7 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 7 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310702 ขนาด 7 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 8 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310801 ขนาด 8 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 8 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310802 ขนาด 8 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 9 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC310902 ขนาด 9 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 10 x 50 x 110 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311001 ขนาด 10 x 50 x 110 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 10 x 135 x 210 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311003 ขนาด 10 x 135 x 210 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 10 x 185 x 260 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311004 ขนาด 10 x 185 x 260 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 10 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311002 ขนาด 10 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 11 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311102 ขนาด 11 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 12 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311202 ขนาด 12 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 12 x 185 x 260 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311203 ขนาด 12 x 185 x 260 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 13 x 90 x 160 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311301 ขนาด 13 x 90 x 160 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 13 x 185 x 260 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311303 ขนาด 13 x 185 x 260 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 14 x 135 x 210 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311401 ขนาด 14 x 135 x 210 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 16 x 135 x 210 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311602 ขนาด 16 x 135 x 210 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 18 x 135 x 210 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC311802 ขนาด 18 x 135 x 210 mm

สอบถาม
ดอกสว่านโรตารี่ ขนาด 20 x 135 x 210 mm

Total ดอกสว่านโรตารี่ ( SOS Plus Hammer Drill ) No.TAC312002 ขนาด 20 x 135 x 210 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 1 4 6 5 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drrill Bit ) No.TAC210652 ขนาด 1/4 / 6.5 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 5 16 8 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drrill Bit ) No.TAC210802 ขนาด 5/16" / 8.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 3 8 10 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211002 ขนาด 3/8" / 10.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 7 16 11 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211101 ขนาด 7/16" / 11.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 1 2 13 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211301 ขนาด 1/2" / 13.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 9 16 14 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211401 ขนาด 9/16" / 14.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 5 8 16 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211601 ขนาด 5/8" / 16.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 11 16 18 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC211802 ขนาด 11/16" / 18.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 3 4 20 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC212001 ขนาด 3/4" / 20.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 1 25 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC212501 ขนาด 1" / 25.0 mm

สอบถาม
ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ขนาด 7 8 22 0 mm

Total ดอกสว่านเจาะปูนเหล็กเหนียว ( Masonry Drill Bit ) No.TAC212201 ขนาด 7/8" / 22.0 mm

สอบถาม
ดอกเจาะปูนเหล็กเหนียว 5 ตัว ชุด

Total ดอกเจาะปูนเหล็กเหนียว 5 ตัว/ชุด No.TACSD5051 ขนาด 5x85 - 10x120 mm

สอบถาม
ดอกเจาะปูนเหล็กเหนียว 8 ตัว ชุด

Total ดอกเจาะปูนเหล็กเหนียว 8 ตัว/ชุด No.TACSD5081 ขนาด 3x60 - 10x120 mm

สอบถาม
ดอกสกัดปากแหลม แบน ขนาด 14 x 250 mm

Total ดอกสกัดปากแหลม / แบน ( Hex Chisel ) No.TAC1511141 ขนาด 14 x 250 mm ก้าน Plus ปากแหลม

สอบถาม
ดอกสกัดปากแหลม แบน ขนาด 14 x 250 x 20 mm

Total ดอกสกัดปากแหลม / แบน ( Hex Chisel ) No.TAC15121411 ขนาด 14 x 250 x 20 mm ก้าน Plus ปากแบน

สอบถาม
ดอกสกัดปากแหลม แบน ขนาด 18 x 280 mm

Total ดอกสกัดปากแหลม / แบน ( Hex Chisel ) No.TAC1521181 ขนาด 18 x 280 mm ก้าน Max ปากแหลม

สอบถาม