บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด
โทร 095 962 8948
  • th

ข้อต่อ


ข้อต่อ

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องย้ำรีเวทลม

เครื่องย้ำรีเวทลม น้ำหนัก 1.2 kg. ราคาตัวละ 1,700 บาท

สอบถาม
ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PE

ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PE บรรจุต่อถุงซิปละ 10 ตัว

สอบถาม
ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PC

ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PC

สอบถาม
ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PY

ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PY สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

สอบถาม
ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PL

ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PL สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

สอบถาม
ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PU

ข้อต่อฟิตติ้ง KANTO PU สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-20PF

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-20PF ขนาด 1/4" ZG

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-20PM

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-20PM ขนาด 1/4" ZG ราคาอันละ 13 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย KT-20PH

ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย KT-20PH ขนาด 8x10 mm ราคาอันละ 13 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-20PP

ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-20PP ขนาด 5x8 mm ราคาอันละ 13 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-20SF

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-20SF ขนาด 1/4" ZG ราคาอันละ 40 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-20SM

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-20SM ขนาด 1/4" ZG ราคาอันละ 40 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย KT-20SH

ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย 1/4" KT-20SH ขนาด 8x10 mm ราคาอันละ 40 บาท

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-20SP

ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-20SP ขนาด 5x8 mm ราคาอันละ 40 บาท

สอบถาม
ก๊อกลม เกลียวนอกเสียบสาย รหัส KT-A-1

ก๊อกลม เกลียวนอกเสียบสาย รหัส KT-A-1 ขนาด 1/4" ราคาตัวละ 52 บาท

สอบถาม
ก๊อกลม เกลียวนอกเสียบสาย รหัส KT-A-2

ก๊อกลม เกลียวนอกเสียบสาย รหัส KT-A-2 ขนาด 1/4" ราคาตัวละ 52 บาท

สอบถาม
ก๊อกลม เกลียวนอก - เกลียวนอก รหัส KT-A-3

ก๊อกลม เกลียวนอก - เกลียวนอก รหัส KT-A-3 ขนาด 1/4" ราคาตัวละ 52 บาท

สอบถาม
ก๊อกลม เกลียวใน - เกลียวนอก รหัส KT-A-4

ก๊อกลม เกลียวใน - เกลียวนอก รหัส KT-A-4 ขนาด 1/4" ราคาตัวละ 52 บาท

สอบถาม
ก๊อกลม เกลียวใน - เกลียวใน รหัส KT-A-5

ก๊อกลม เกลียวใน - เกลียวใน รหัส KT-A-5 ขนาด 1/4" ราคาตัวละ 52 บาท

สอบถาม
ลดเหลี่ยมทองเหลือง

ลดเหลี่ยมทองเหลือง บรรจุต่อถุงซิปละ 20 ตัว

สอบถาม
นิปเปิ้ลทองเหลือง

นิปเปิ้ลทองเหลือง เกลียวนอก - เกลียวนอก บรรจุต่อถุงซิปละ 20 ตัว

สอบถาม
ปลั๊กอุดทองเหลือง

ปลั๊กอุดทองเหลือง บรรจุต่อถุงซิปละ 20 ตัว

สอบถาม
นิปเปิ้ลทองเหลือง เกลียวใน - เกลียวนอก

นิปเปิ้ลทองเหลือง เกลียวใน - เกลียวนอก บรรจุต่อถุงซิปละ 20 ตัว

สอบถาม
นิปเปิ้ลเกลียวใน

นิปเปิ้ลเกลียวใน (ต่อตรงเกลียวใน) บรรจุต่อถุงซิปละ 20 ตัว

สอบถาม
ข้อต่อทองเหลือง เกลียวนอกเสียบสาย

ข้อต่อทองเหลือง เกลียวนอกเสียบสาย มีหลายขนาด

สอบถาม
ข้อต่อทองเหลือง เกลียวในเสียบสาย

ข้อต่อทองเหลือง เกลียวในเสียบสาย มีหลายขนาด

สอบถาม
ข้อต่อตรงเสียบสาย

ข้อต่อตรงเสียบสาย มีหลายขนาด สอบถามรายละเอียดได้

สอบถาม
สามทางเสียบสายทองเหลือง ตัว T

สามทางเสียบสายทองเหลือง ตัว T มีหลายขนาด สอบถามรายละเอียดได้

สอบถาม
สามทางเสียบสายทองเหลือง ตัว Y

สามทางเสียบสายทองเหลือง ตัว Y มีหลายขนาด สอบถามรายละเอียดได้

สอบถาม
ข้อต่อทองเหลือง 4 ทางเสียบสาย

ข้อต่อทองเหลือง 4 ทางเสียบสาย มีหลายขนาด สอบถามรายละเอียดได้

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-B-20PF

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน KT-B-20PF ขนาด 1/4" ZG ชนิดกล่อง

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-B-20PM

ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก KT-B-20PM ขนาด 1/4" ZG ชนิดกล่อง

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย KT-B-20PH

ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสาย KT-B-20PH ขนาด 8x10 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 10 อัน

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-B-20PP

ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-B-20PP ขนาด 5x8 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 10 อัน

สอบถาม
ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน + สปริง KT-B-20PN

ข้อต่อคอปเปอร์ ใช้กับสายโพลียูรีเทน + สปริง KT-B-20PN ขนาด 5x8 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 10 อัน

สอบถาม
คอปเปอร์ใช้กับสายโพลียูรีเทน + สปริง KT-B-20SN

คอปเปอร์ใช้กับสายโพลียูรีเทน + สปริง KT-B-20SN ขนาด 5x8 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 5 อัน

สอบถาม
คอปเปอร์เกลียวใน KT-B-20SF

คอปเปอร์เกลียวใน 1/4" KT-B-20SF ขนาด 1/4" ZG (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 5 อัน

สอบถาม
คอปเปอร์ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-B-20SP

คอปเปอร์ใช้กับสายโพลียูรีเทน KT-B-20SP ขนาด 5x8 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 5 อัน

สอบถาม
คอปเปอร์เสียบสาย KT-B-20SH

คอปเปอร์เสียบสาย 1/4" KT-B-20SH ขนาด 8x10 mm (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 5 อัน

สอบถาม
คอปเปอร์เกลียวนอก KT-B-20SM

คอปเปอร์เกลียวนอก 1/4" KT-B-20SM ขนาด 1/4" ZG (ชนิดกล่อง) บรรจุกล่องละ 5 อัน

สอบถาม