บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด
โทร 095 962 8948
  • th

การเลือกซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า


การเลือกซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า


เครื่องเจียรไฟฟ้า

ขายเครื่องมือช่าง

วิธีการใช้งานเครื่องเจียร

วิธีการใช้งานเครื่องเจียร เรามาดูกันนะค่ะว่าเราควรเลือกซื้อหรือเลือกใช้เครื่องเจียรแบบไหนที่เหมาะกับงานของเราและแต่ล่ะแบบใช้งานแตกต่างกันไปงั้นเราลองมาดูกันว่าควรเลือกใช้เครื่องเจียรยังไง

วิธีการใช้งานเครื่องเจียร

1.สวมเครื่องป้องกันตา เสียง ตลอดจนหน้ากากขณะใช้งาน

2.ปรับฝาคลอบฝุ่นและแท่งรองชิ้นงานให้ห่างจากหน้าหิน

3.ล้างหน้าหินด้วยเฟืองล้างหินเมื่อหินทู่

4.หินที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของขอบ ห้ามใช้หน้าหินไปเจียรงานโดยเด็ดขาด

5.ขณะใช้งาน ห้ามกระแทกหินโดยเด็ดขา

6.ห้ามกดหน้าหินแรงๆ โดยเด็ดขาด

7.ห้ามเค้นหินเมื่อมอเตอร์ช้าหรือชิ้นงานร้อนเกินไป

8.ห้ามยัดชิ้นงานเข้าใส่หินเจียร

9.ห้ามเจียรชิ้นงานชนิดอื่นด้วยหินเจียรที่ไม่ได้ออกแบบมาให้

10.ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาหินเจียรที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือ เมื่อใช้งานเสร็จ ควรนำลงจากเครื่องแล้วเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

11.เมื่อเปิดเครื่อง ผู้ใช้จะต้องทดสอบหมุนหินเจียรก่อนอย่างน้อย 1 นาทีโดยผู้ใช้จะต้องยืนด้านที่หินไม่ แตกใส่

 

วิธีเลือกเครื่องเจียร

– พิจารณาขนาดเครื่องเจียร ให้เหมาะสมกับงาน

– พิจารณากำลังวัตต์และความเร็วรอบของเครื่องให้ถูกต้อง เช่น งานเจียร ความใช้ความเร็วรอบสูงงานตัด ควรใช้ความเร็วรอบต่ำ

– พิจารณาเครื่องให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง

– พิจารณาขนาดเครื่อง เพื่อสะดวกกับสรีระผู้ใช้งาน เครื่องมีทั้งเสื้อขนาดมาตรฐานและเสื้อผอม

– พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่น แล้วจึงพิจารณาที่ราคา

 


เครื่องเจียรไฟฟ้าราคาถูก เรื่องซื้อขายเครื่องมือช่างเชื่อใจเรา บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัดโทร 084 554 5449