บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด
โทร 095 962 8948
  • th

การเลือกซื้อกบไฟฟ้า


การเลือกซื้อกบไฟฟ้า


กบไฟฟ้า

ขายเครื่องมือช่าง

เครื่อช่างสำหรับกบไฟฟ้า (Power plane) เป็นเครื่องมือไสไม้ที่ใช้ไฟฟ้ามีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ผ่อนแรงในการทำงาน ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในงานไม้ตกแต่งเครื่องเรือน

 

วิธีใช้เครื่องมือไสและตกแต่ง

•  ตรวจสอบใบกบไฟฟ้าให้เสมอและห่างจากท้องกบไฟฟ้าเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานนั้น ๆ

•  การใช้กบไฟฟ้าสำหรับไสไม้หรือตกแต่งไม้จะต้องใช้มือจับกบไฟฟ้าให้กระชับแน่น

•  วางกบไฟฟ้าให้ท้องกบไฟฟ้าแนบกับชิ้นงานแล้วดันไปข้างหน้าตลอดพื้นผิวของชิ้นงานที่ต้องการไส แล้วยกหัวกบไฟฟ้าขึ้นเล็กน้อย เพื่อมิให้ใบกบไฟฟ้ากินเนื้อไม้ตรงส่วนปลายของชิ้นงาน หลังจากนั้นให้ดึงตัวกบกลับเข้าหาตัวโดยออกแรงเพียงเล็กน้อย

•  ขณะไสไม้จะต้องจับตัวกบไฟฟ้าให้กระชับไม่ให้ตัวกบไฟฟ้าส่ายไปมาซึ่งจะทำให้ผิวชื้นงานที่ไสกบตกแต่งไม่เรียบ

•  ในการใช้กบไฟฟ้าตกแต่งผิวชิ้นงานจะต้องเลือกให้เหมาะกับลักษณะงาน

•  ก่อนไสไม้ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบผิวของชิ้นงานให้ปราศจากตะปูหรือเศษปูน เศษดิน ซึ่งจะทำให้กบไฟฟ้าหรือท้องกบไฟฟ้าเสียหายได้

•  การใช้ตะไบต้องตรวจสอบชิ้นงานให้ยึดติดกับปากกาให้แน่น

•  มือซ้ายจับที่ปลายตะไบ ส่วนมือขวาจับที่ด้ามตะไบ

•  วางตะไบให้สัมผัสกับผิวชิ้นงานแล้วดันไปข้างหน้า เมื่อสิ้นสุดชิ้นงานให้ดึงกลับ ทั้งนี้จะต้องถูไปมาให้หน้าตะไบสัมผัสกับชิ้นงานตลอด

•  การใช้ตะไบควรเลือกตะไบให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

•  การตะไบทุกครั้งจะต้องดันตะไบไปข้างหน้าแล้วดึงกลับ ไม่ควรถูตะไบไปมาอย่างรวดเร็ว

•  ก่อนใช้ตะไบและกบไฟฟ้าทุกครั้ง ควรตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

 

การจัดเก็บบำรุงรักษากบไฟฟ้า

•  ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบไฟฟ้าก่อนเก็บเข้าที่

•  ทำความสะอาดตัวกบไฟฟ้าโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออก

•  ชโลมน้ำมันใบกบไฟฟ้าก่อนเก็บเข้าที่เก็บ

•  ทำความสะอาดตะไบโดยใช้แปรงทองเหลืองปัดเศษโลหะออก

•  ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทำให้คมตะไบสึกหรอได้ง่าย

 


เรื่องซื้อขายเครื่องมือช่างเชื่อใจเรา บริษัท รัฐธนินท์เอนยิเนียริ่งซัพพลาย จำกัดโทร 084 554 5449